CROSS JEANSWEAR, spol. s r o.

Pražákova 52, 619 00 Brno

Tel: 543 211 718

ICO:255 05 394 DIC:CZ255505394

vedená v OR u KS v Brne odd. C, vl. 28386